Category: Regelverk for droner

  • Nytt EU-regelverk for droner fra 1. juli 2020

    In januar 2020 By Mathias Charman
    Regelverket vil gi mange nye muligheter, men stiller samtidig strengere krav til dokumentasjon og kompetanse. Det vil for eksempel være mindre rigide regler for sikkerhetsavstander under visse forutsetninger. Reglene åpner også for at de enkleste droneoperasjonene, uavhengig om det skjer i privat- eller i næringssammenheng, vil kunne skje uten godkjenning fra Luftfartstilsynet såfremt reglene følges. […]